İnsana, doğaya ve her canlının yaşama hakkına saygı duyan,

Ülkesi ve Milletinin milli ve manevi değerlerini sonsuz bir kuvvetle korumayı ilke edinen, her türlü toplumsal sorun karşısında tepkisini vermeyi ‘’Sivil Toplumun Birincil’’ görev sayan,

Geçmişinden aldığı güçle, her türlü toplumsal sorun karşısında duyarlılık gösteren, çözüm önerisi sunan, bunun sonuna kadar takipçisi olan,

Sigortacılık mesleğinin bilimsel, sosyolojik ve tüketici açısından önemini savunan, bunun farkında olan, tüm unsurlarında aynı farkındalığa erişmeleri için ‘’sürekli girişimlerde bulunan’’

Sigortalı ve sigorta şirketi arasında Sigorta Acentesinin vazgeçilmez bir Aracı vasfı ile güçlendirilmesi için projeler üreten, sorunlarını sıklıkla gündeme getirerek haklılığını her platformda savunan,

Sigorta Acentelerinin, tüm dünya da ki akranları ile eş zamanlı olarak gelişimini izleyen, hak ettiği yüksek gelişim seviyesine erişmesi içinde projeler üreten, onların sesi olmayı en temel ‘’kuruluş’’ amacı sayan,

Türkiye de Sigortacılığın hak ettiği ‘’kurumsal noktaya’’ varması için Sivil Toplum Örgütü olarak her türlü görevi üstlenmekten çekinmeyen, bu tür görevlendirmeleri destekleyen,

Gençlerin Sigortacılığı, meslek ve akademik olarak seçmeleri için ‘’gençlerin önünü açarak’’ onları sürekli heyecana sevk eden

AVSAD, 5 Kasım 2016 tarihinde Avrasya Sigorta Acenteleri Derneği adını alarak felsefesine önemli bir seçkiyi de katarak ‘’Tüm Sigorta Acenteleri için’’sürekli değişimi ve gelişimi ödev edinen bir Sivil Toplum Örgütü olarak Sigorta Sektörü için yaşamayı misyonunun ısrarcı savunucusudur.