Avsad’da Büyük Değişim

05 Kasım 2016 tarihinde dernek merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile AVSAD önemli kararlar aldı. Dernek, hem misyonu hem de kadrolarında önemli değişiklikler yaparak “sektörün sivil toplum dinamikleri” içerisinde önemli bir yere sahip olma gayesini daha da hızlandırmış oldu.

DAP Z Ofis konferans salonunda gerçekleştirilen ve demokratik katılımın üst seviyede tutulduğu genel kurulda oy birliği ile Avrupa Yakası Sigorta Acenteleri Derneği adını Avrasya Sigorta Acenteleri Derneği olarak değiştirmiştir. Bu değişim ile beraber, sivil toplum ve acenteler nezdindeki “sahipleniciliği, felsefesini ve misyonunu” daha da büyütmeyi birincil ve yegane hedef haline getirmiştir. Yeni yönetim kurulunun oy birliği ile Sayın Eyyüp Çelik, yeniden yönetim kurulu başkanlığına getirilmiştir. Sayın Eyyüp Çelik, hem üyelere hem de sektördaşlarına teşekkür ederek önemli mesajlar vermiştir. Eyyüp Çelik’in konuşmasından dikkat çeken başlıklar şunlar olmuştur;

“AVSAD kendini değiştirmeyi ilkesellik haline dönüştürerek sektördeki gücünü bir defa daha kanıtlamıştır.” ayrıca “Belirli bir zümre yada belirli bir mevkinin, sınırları dar bir sahanın savunucusu olmaktan çıkıp tüm sigorta acentelerini kucaklayacak olan AVSAD, Edirne’den Hakkari’ye tüm acentelerin sesi ve savunucusu olacaktır. Bunu yapmak hepimizin boyun borcudur, zaruriyetidir.” ifadeleri ile sözlerine devam etti. Daha sonra yeni yönetim kurulu üyeleri, başkan yardımcılıkları, divan kurulu ve disiplin kurulu seçimleri de aynı enerji ile tamamlanarak dernek sadece ismini ve açılımını değil kadrolarında da “sektör içerisinde kendi geleceğini yaratma” şiarını da vurgulamıştır. Türkiye’yi kucaklama misyonu çerçevesinde, organizasyon yapısında yeni kadrolara da yer veren AVSAD, sahada yaygın ve hızlı hareket kabiliyeti olan koordinatörlük görevlendirmeleri de yaparak “sigorta acentelerinin 7×24 sorunları ile ilgileneceklerinin” sinyalini vermiştir.

Kurulda, eski ve yeni mevkidaşlar da sektöre ve derneğin değişimine dair söz alarak toplantının demokratik havasını bir kat daha coşkulu hale getirmişlerdir.

Derneğin kuruluşundan beridir, her taşında ve noktasında büyük emekleri geçen, 24 saatlerini bu işe ayırmaktan büyük övünçler biriktiren, bir önceki dönem Başkan Yardımcısı Yaşar Özen konuşmasında “AVSAD’ın adını değiştirmesi sadece bir simge yada bir marka değişimi ile sınırlı değildir. AVSAD, tüm Türkiye’nin STK’sı olma yolunda önemli adımlar atmıştır.” ifadeleri ile yenilenme hareketinde duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Görev değişimleri ile beraber, değişimde hem rolü olan hem de bayrak değişimiyle yeni mevkidaşlarına görevlerini devir eden yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür plaketlerinin verilmesi ile toplantı sona ermiştir.

AVSAD yol haritası çerçevesinde 2017 başına kadar bu değişimin tüm yapı taşlarını döşeyerek 2017 yılına “her anlamda yenilenen yapısı ile” girmeyi büyük hedef görmekle beraber, sadece kendi örgüt dinamiklerini değil diğer STK’lar ve kamu otoriteleri ile de yapıcı ve enerjik bir iletişim kurarak her türlü projede birlikte yol alabileceklerinin de kapısını aralamıştır. Yönetim kurulu yedek üyelerinden genç meslektaşımız Sayın Abdurrahman KÖSE’nin söylediği dikkat çekici sözler de alınan kararların önemini bir anlamda özetlemiştir; “Bizler gündemin değil, gelecek nesillerin derneği olmak zorundayız, farklı şeyler yaparak mesleğimize sahip çıkmalıyız.”

Genel Kurul, AVSAD’ın bütünlükçü ve yeni yüzünden duyulan memnuniyet ile sona ermiştir.

Seçimli Genel Kurul Kararı

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun 28 Eylül 2016 tarihinde yaptığı toplantıda yönetim kadrolarını güçlendirmek, etki alanını genişletmek ve bunun için gerekli tüzük değişikliklerini yapmak maksadıyla “Seçimli Olağanüstü Genel Kurul” yapılması kararı alınmıştır. Hızla gelişen derneğimizin yeni yönetim kadroları, söz konusu Olağanüstü Genel Kurulda tekrardan belirlenecektir. Aşağıdaki belirtilen gündem ile İlk oturum 22 Ekim 2016 tarihinde saat 11.00’de Kağıthane’deki Dernek Merkezimizde yapılacak olup, çoğunluk sağlanamadığı takdirde , katılım nisabına bakılmaksızın 05 Kasım 2016 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır. Mesleğimizin geçtiği zor dönemde Yönetim Organlarımızın belirleneceği Genel Kurula katılımınızın önem arz ettiğini belirtir, şimdiden teşekkürlerimizi bildiririz.
Saygılarımızla,

AVSAD YK Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Eyyup ÇELİK

Sigorta Acenteleri Araştırma ve 2023 Vizyon Lansman Toplantısı

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve TOBB’un ortaklaşa düzenlediği Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyon toplantısı 29 Nisan 2016 tarihinde HYATT Hotel de yapıldı. TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarı Başkan Vekili ve Yardımcısı Sayın Ahmet GENÇ konuşmaları ile başlayan toplantı, TSB Başkanı Sayın Ramazan ÜLGER,  SAİK Başkanı Sayın Hüseyin KASAP’ın konuşmaları ile devam ederek, AVSAD başta olmak üzere, sektörün önemli Sivil Toplum Örgütleri ve pek çok sigorta acentesinin katılımı ile tüm gün sürdü.

Sigorta acentelerinin geleceğini inşa ederken dünya da ki uygulamaların neler olduğunu tespit etmek için uzun zamandır yapılan araştırmanın sonuçları ve ülkemize nasıl adapte edilebileceği teması toplantının odak noktasını oluşturmuştur. 2016 yılında olmamıza rağmen halen sigortalılık oranı ve sigorta acente gelişimi açısından pek çok batı ülkesinden geride olduğumuzun tespiti geleceğin inşasında önemli bir barem olarak yine yerini almıştır.

Acentelerin kurumsallaşması, ayakta durması, daha da güçlenmesi  konusunda Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU çalışmalarını sürdürdüklerini ve her türlü öneri ve gelişim fikrine kapılarının açık olduğunu ifade etmiştir. Konuşmasından önemli satır başları ise şunlardır:

*Sigorta primi içerisinde  acentelerin payını  2006 da %70 iken şimdi %66 , hayat sigortalarında ise bu payın %33 den %7 e geldiğini belirti.

*Sektörün kasko ve trafik arasında sıkışıp kaldığını, trafik sigortalarında acente komisyonlarının %1’e düşürüldüğünü  ifade etti.

*Acentelerin KOSGEB desteğinden yararlanmaları için TOBB olarak takip ettiklerini, sigorta acentelerinin işbirliği yapmalarını, güçlerini birleştirmelerini bunun için KOSGEB desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

*Ayrıca Araştırmaya göre sigorta yaptırmak isteyenlerin %16’sının önümüzdeki dönemde sağlık ve bireysel emeklilik sigortalarını almayı düşündüklerinden acentelerinde bu bilgiler doğrultusunda yol haritalarını çizmesinin önemine vurgu yaparak konuşmasına son verdi.

Hazine Müsteşar Vekili ve Yardımcısı Sayın Ahmet GENÇ ise konuşmasında;  Bilim ve teknolojide ki gelişmelerin son 30 yılda ondan önceki yıllara göre çok hızlandığını ve bu hızın önümüzdeki yıllarda daha da artacağını, bu sebeple de kendimizi  bu hıza göre ayarlamamız gerektiğini belirtmiştir. Diğer yandan TOBB’un desteğiyle  yapılan bu çalışmanın böyle bir anlayışın  başlangıcı olmasını, inovasyonun sigorta sektöründe bundan sonra daha çok konuşulması gerektiğini, fikir yarışmaları yapılması gerektiğini, yarışmalarda  da biraz daha teknik hale gelinmesi gerektiğini  ifade etmiştir. Ayrıca sigorta acentelerinin kalkınması ve gelişimi konusunda kurumlarının her zaman sigorta acentelerinin yanında olacağını da belirterek konuşmasını sonlandırmıştır.

TSB Başkanı Sayın Ramazan ÜLGER ve SAİK Başkanı Sayın Hüseyin KASAP ise, acentelerin prim üretim payının artırılması, gelişimlerinin güçlendirilmesi ve digitalleşme süreçlerinde Sigorta Şirketleri ve Acentelerin birbirlerini destekleyerek birlikte yol almalarının önemine değinerek konuşmalarını tamamlamışlardır.

Lansman toplantısının son kısmında ise katılımcı acenteler ve konuşmacılar arasında soru cevap kısmına geçilmiştir. Toplantının ana teması haricinde özellikle trafik ve kasko sigorta primleri ve indirilen acente komisyonları soruların önemli bir kısmını oluşturmakla beraber SAİK’in bu konunun çözümü konusunda ki çalışma ve girişimleri de tetkik edilmiştir. Özellikle AVSAD yönetim kurulunun geniş ve etkin katılımı TOBB Başkanı tarafından da takdirle izlenen bir tespit olmuştur.

Toplantı, pek çok sigorta bileşenini bir araya getirmesi ve pek çok konuyu masaya yatırması açısından değerli bir nitelik taşımakla beraber daha sıklıkla bunun yapılması temennisi ile sonlandırılmıştır.

Acente Yönetmeliği Değerlendirmesi

AVSAD Genel Merkezinde yapılan panel ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin son hali ve önceki değişimleri üzerinden bir değerlendirme paneli gerçekleştirdi. Yeni Yönetmeliğin getirdiği artılar ve eksiler Sigorta Hukuku konusunda uzman Av. Yelda YAZICI YAŞAR moderatörlüğünde masaya yatırıldı.

Özellikle Acentelerin geleceği ve iş yapma biçimlerine getireceği yeniliklerin dikkatle incelendiği panelde, çıkan önemli sonuçlardan birisi de Hazine Müsteşarlığının, Sigortacılık yeniden inşası sürecinde SAİK ‘e önemli görevler devir edeceği yönünde olmuştur. SAİK ve Sivil Toplum Örgütlerine, yeni dönemde önemli görevler düşeceği gibi Mesleğimizin kurumsallaşması ve daha da güçlenmesi için önümüzdeki birkaç yılın çok kritik bir dönem olacağı da ortak bir fikir olarak ortaya konulmuştur. Mesleğimizin bilimselleşerek daha kurumsal bir kimliğe bürünmesi, mesleğimizin hak ettiği güce kavuşması için AVSAD olarak var gücümüzle tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile omuz omuza olacağımızın ortak kararı ile de toplantı sona etmiştir.

AVSAD Başkanı EYYUP ÇELİK,  toplantıların sağladığı yüksek faydayı da dikkate alarak, bundan sonrasında daha geniş kitleleri de bir araya getiren panel, seminer ve toplantıları organize etme konusunda da kararlılığını ve isteğini yineleyerek yeni dönemde benzer organizasyonların sayıca artırılacağının da sinyalini vermiştir.

Ortak Kanaat Açıklamamız

Aşağıda isimleri bulunan İstanbul’daki Acente Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek Acentelerin sorunlarını madde madde inceleyip, çözüm arayışlarını ve çabalarını her platformda sürdürme kararı almışlardır

10 Kasım 2015’de ilki yapılan toplantının sonucu SAİK ve TÜSAF ile birlikte Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ziyaret edilmiş istekler ve öneriler anlatılmıştır. İkinci toplantı Derneklerin genişletilmiş Yönetim Kurullarının da katılımıyla 9 Aralık 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilmiştir. Acentelerin sorunları detaylı ve hassasiyetle değerlendirilmiştir.

Son günlerin en önemli gündem maddesi olan Tek Başına Çalışan Tüzel Acentelerde teknik personel yokluğu sebebiyle ekran kapatmaları konusu özellikle ve ısrarla iletilmiştir. Bugün gelinen noktada İstanbul’da 343 ve Türkiye genelinde yaklaşık 1.400 meslektaşımızın ekranları kurumsallaşma adına Türk Ticaret Kanununa rağmen yasalara aykırı bir şekilde maalesef kapanacaktır.

Bir diğer yandan da binlerce acente şubesi de kapatılmakta binlerce kişi işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bir diğer tarafta kendisinin % 51 hissesi olduğu iki ayrı şirketinde müdürlük yapamaması konusu Kanunlara da aykırıdır bizlere yapılan büyük bir haksızlıktır. Müktesep haklar dikkate dahi alınmamıştır. Bu karışıklık ve boşluklarda Sigorta Şirketleri ortak kararlar alarak uygula birliği içerisinde Acente komisyonlarını da indirmeye başlamışlardır. Bu yönetmeliklerin iptali için de davalar açılmıştır bunların sonuçları beklenmeli ve bu iki maddenin uygulamasının durdurulmasını özellikle tekrar arz ediyoruz.

Acentelerin üzerinde son zamanlarda oluşturulan maddi ve psikolojik tüm bu baskılar bizleri çalışamaz noktalara getirmekte, önemli maddi kayıplara neden olmaktadır.
Acentelerin kapanma noktasına gelinmesi nedeniyle 10 Aralık 2015 tarihini meslek hayatımızda kara bir gün olarak görüyoruz.

Bu ortak kanaat yazımızı, Tekrar değerlendirme yapabilmeleri için Ankara’nın dikkatine sunuyoruz.

Saygıyla duyurulur

ANSADER, ASİAD, AVSAD, İSAD, SAAD, SAB, PASAD

Not. Dernek isimleri alfabetik yazılmıştır.

Dernekler Bir Araya Geldi

Sigorta Acenteleri için hayati önem taşıyan konuları görüşmek üzere 10 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Taksim Lamartine Otelde İstanbul’da bulunan bütün Sigorta Acentesi Dernekleri bir araya geldiler.

Bu toplantıda özet olarak;

KOMİSYONLARIMIZA DOKUNAN , GÖZ DİKEN anlayışa karşı ortak hareket edilmesine, artık bıçağın kemiğe dayandığı ve neredeyse canımıza kast edilmek istendiği, sektörün aynı gemisinde yolculuk yapanların birbirinin varlığına ihtiyacı olduğu, komisyonların % 4 gibi bir orana düşürülerek birbirini yok sayma anlayışının geliştiği vurgusu ile saygı sınırlarının zorlandığı konularında ortak bir kanaat oluştu.

Bölünmüşlüğün değil birlikte hareket etmenin zamanının geldiği belirtilerek bundan böyle tüm dernekler birlikte hareket etmeye ve ortak bir deklerasyon yayınlanmasına ve sektörün tüm aktörlerine bu mesajın net verilmesine karar verildi.

Saygılarımızla,

ANSADER, ASİAD, AVSAD, İSAD, PASAD, SAAD, SAB

Not; Derneklerimizin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.